Jak to u nás funguje

Jak to u nás funguje ?

Bezplatná konzultace
1 – 3 hod.
Podpis smlouvy
1 hod.
Dodání veškerých
podkladů
1 den – týden
dle klienta
Zpracování
24 hod. – 30 dnů
dle rozhodnutí klienta
Hotový finanční plán