Oddlužení (osobní bankrot, nebo správa dluhů)

Oddlužení je v poslední době velice často skloňované slovo. Svou zásluhu na tom má zajisté celosvětová finanční krize, která prohloubila zadlužení obyvatelstva. Žít na dluh je fenomén poslední doby. Lidé si dopřávají zboží a služby, na které v současnosti nemají peníze. Vstříc jim vychází nepřeberné množství bankovních i nebankovních institucí, které poskytují půjčky, úvěry, leasingy či hypotéky prakticky komukoliv. Jelikož prakticky žádná z těchto institucí důkladně nezkoumá bonitu a finančí situaci klienta, nezdráhají se půjčit i několikrát za sebou. Některé podvodné finanční společnosti se přímo specializují na nezaměstnané osoby či takové, které mají nízkou finanční gramotnost.

Pro koho je oddlužení (osobní bankrot, nebo správa dluhů) určeno?

Oddlužení je určeno pro fyzické občany či právnické osoby, které nejsou podnikatelé. Typickým dlužníkem je dlužník – spotřebitel. Jedná se o dlužníka, který má nevyrovnané příjmy a výdaje a není schopen zvládat splácet své pohledávky.

Pokud dlužník splňuje podmínky úpadku a je schopen v průběhu 5-ti let svým nezajištěným věřitelům uhradit minimálně 30% jejich pohledávek, může využít formu oddlužení.

Kdy začít přemýslet o oddlužení (osobní bankrot, nebo správa dluhů)?

Odpověď  je velice jednoduchá – když člověkovi takříkajíc přerostou dluhy přes hlavu. Spadnout do úvěrové pasti je velice snadné. Stačí mít několik úvěrů a půjček a do toho například ztratit práci či být dlouhodobě nemocný. Omezení příjmů v takovéto situaci mívá katastrofickou dohru. Člověk ve finanční tísni přestává jednat racionálně. Skutečné řešení jen oddaluje dalšími půjčkami a jen si tak zhoršuje svou špatnou finanční situaci. Výsledkem bývají exekuce, soudní jednání a zbytečně velká ztráta majetku (někdy dokonce celého).

Jak na oddlužení?

Nezapomínat při oddlužení na dohodu a komunikaci

Prvním krokem oddlužení je zachovat si chladnou hlavu a zhodnotit stávající situaci. Mezi nejlepší cesty celkového oddlužení patří dohodnutí se se všemi věřiteli na postupném splácení svého dluhu. Což v praxi bývá značně obtížné a někdy i nereálné. V případě leasingu či úvěru je řešení jednoduché, jelikož je stanoven splátkový kalendář. Horší je to v případě, pokud stanoven není. V tomto případě je dlužník zavázán splatit nebo vrátit celou částku do určitého data.

Prodej nepotřebného majetku

Pokud má dlužník existenčně nepotřebný majetek, lze oddlužení řešit jeho prodejem. Prodej může být omezen jen při exekučním řízení. Ale existuje řešení v podobě uhrazení dluhu exekutorovi a následným prodejem. Někdy prodej nemovitosti pokryje veškeré pohledávky a vyřeší dlužníkovi finančí tíseň.

Vymáhání pohledávky

Neuspokojený věřitel má různé možnosti, jak získat svou pohledávku zpět. Může se obrátit na soud, který vydá příkaz k exekuci. Nebo se může obrátit na specializovanou vymahačskou firmu, která má k vymáhání pohledávek oprávnění. Především vymahačské firmy používají praktiky, které balancují na hraně zákona a nerespektují žádný etický kodex.

Vyhnout se exekučnímu řízení lze pouze domluvou s věřiteli a nabídnout jim návrh na oddlužení ve formě akceptovatelného splátkového kalendáře. Ale dialog s věřitely musí být rozvíjen hned v počátcích finančních problémů. Později již nemusí mít věřitelé tolik pochopení. Vyjednávání s věřiteli bývá většinou velice obtížné, proto je vhodné využít tzv. oddlužení správou dluhů.

Uskromnění při oddlužení (osobní bankrot, nebo správa dluhů)

Při oddlužení by se měl člověk maximálně uskromnit a omezit veškeré zbytečné výdaje. Po určité době šetření se sami budete divit, bez kolika věcí jste schopni se obejít a kolik peněz jste ušetřili.

Pokud má člověk více závazků, měl by uvažovat o konsolidaci – sjednocení do jednoho. Příkladem je třeba konsolidace půjček.

Způsob provedení oddlužení (osobní bankrot, nebo správa dluhů)

Oddlužení lze provést jednorázovým vyrovnáním s věřiteli nebo plněním splátkového kalendáře po dobu 5-ti let. O způsobu oddlužení rozhodují nezajištění věřitelé. V případě že se nedohodnou soud.

Dlužník je v průběhu oddlužení zahrnut do insolvenčního rejstříku, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Údaje jsou veřejně přístupné do doby skončení celého oddlužení.