Oddlužení, osobní bankrot

Oddlužení vás ochrání před sankčními úroky (smluvními pokutami, úroky z prodlení), které dosahují astronomických výšin. V momentě zahájení insolvenčního řízení, již tyto sankční úroky nenarůstají. Při oddlužení platíte pouze 30 % vašich dluhů! Zahájením insolvenčního řízení se ihned zastavují veškeré exekuce a exekutoři od té chvíle nesmí nakládat s penězi ani s vašim ostatním majetkem. V okamžiku, kdy soud oddlužení povolí, se všechny exekuce odblokují. Zastavuje se i držba.

Podmínky osobního bankrotu

Na to, aby jste mohli využít toto oddlužení musíte splnit několik podmínek:

  1. Jste fyzická osoba, a vaše závazky pocházejí ze spotřebitelských úvěrů nikoliv z půjček zajištěných zástavou (leasing, hypotéka)?
  2. Máte více věřitelů, a své dluhy nejste schopni splatit z nedostatku financí a majetku?
  3. Jste schopni ve lhůtě 5 let splatit nejméně 30% z Vašeho dluhu a splácet je pravidelně v měsíčních splátkách?

Pokud jste splnili tyto kriteria jste na dobré cestě získat nárok na insolvenci.