Oddlužení

Oddlužení vás ochrání před sankčními úroky (smluvními pokutami, úroky z prodlení), které dosahují astronomických výšin. V momentě zahájení insolvenčního řízení, již tyto sankční úroky nenarůstají. Při oddlužení platíte pouze 30 % vašich dluhů! Zahájením insolvenčního řízení se ihned zastavují veškeré exekuce a exekutoři od té chvíle nesmí nakládat s penězi ani s vašim ostatním majetkem. V okamžiku, kdy soud oddlužení povolí, se všechny exekuce odblokují. Zastavuje se i držba.

Podmínky osobního bankrotu

Na to, aby jste mohli využít toto oddlužení musíte splnit několik podmínek:

  1. Jste fyzická osoba, a vaše závazky pocházejí ze spotřebitelských úvěrů nikoliv z půjček zajištěných zástavou (leasing, hypotéka)?
  2. Máte více věřitelů, a své dluhy nejste schopni splatit z nedostatku financí a majetku?
  3. Jste schopni ve lhůtě 5 let splatit nejméně 30% z Vašeho dluhu a splácet je pravidelně v měsíčních splátkách?

Pokud jste splnili tyto kriteria jste na dobré cestě získat nárok na insolvenci.

Osobní bankrot a problémy

Velká konkurence není hlavním zádrhelem celého osobního bankrotu. Žadatelé o insolvenci se často ztrácí v požadavcích soudů. Pro obyčejného člověka, který nerozumí právním záležitostem je situace velmi nepřehledná. Na pouhých formalitách pak končí jejich šance na spokojený život bez dluhů. Právě proto je tu oddlužovací centrum! Poradíme Vám s komplikovanou administrativou, sestavíme s Vámi návrh na oddlužení atd. zkrátka uděláme maximum pro to, aby jsme Vás úspěšně vyvedli ze začarovaného kruhu dluhů.